Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Budżet

 • Klaus Iohannis o budżecie: Problematyczny i ryzykowny

  Podczas wtorkowej rozmowy z premierem i ministrem finansów prezydent wyraził swoje obawy dotyczące przyjętej 7 lutego ustawy budżetowej. W najbliższych dniach ogłosi on, czy podpisze się pod nią, czy też przekaże projekt z powrotem do parlamentu.

  Premier Sorin Grindeanu i minister finansów Viorel Ştefan usłyszeli, że budżet jest "problematyczny i ryzykowny". Chodzi o zbyt optymistyczne prognozy dotyczące przychodów w stosunku do wydatków, co zdaniem Iohannisa może poskutkować deficytem przekraczającym zakładane 3% PKB. Zmartwiło go także ograniczenie wydatków na służby specjalne. Prezydent uzależnił swoje dalsze decyzje od dokładnego zapoznania się ze szczegółami ustawy, w czym pomoże mu jego zespół ekspertów. Zapowiedział, że ostateczną decyzję podejmie w przeciągu kilku najbliższych dni.

  Obecny budżet zakłada między innymi wyższe o 31 mld RON przychody (łącznie 255 mld RON) względem roku ubiegłego. Zwiększono w nim nakłady na służbę zdrowia, edukację i opiekę społeczną.

 • Kolejna poprawka budżetu Rumunii. Większe wpływy, większy deficyt

  Rumuński rząd zaprezentował najnowszą wersję budżetu, uwzględniającą zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne kraju. Przychody oszacowano na kwotę 272 miliardów lei, co przy trzyprocentowym deficycie oznacza około 300 miliardów lei (ok. 73 miliardy USD/64 miliardy euro) wydatków. To aż o 10,7 miliarda więcej, niż pierwotnie planowano

  To już druga poprawka w tym roku. Zakłada ona większe niż dotychczas szacowano wydatki, a także zwiększony deficyt – ale tylko do poziomu ustalonego na 3% PKB.

  – Korekty budżetu są robione w celu oddania realiów ekonomicznych w finansach publicznych. Zaczęliśmy od wstępnego budżetu, opartego na przesłankach makroekonomicznych i spełniliśmy nasze zobowiązania – tłumaczy minister finansów Eugen Teodorovici cytowany przez portal Hotnews.ro.

  Minister finansów podkreślił, że Rumunii udało się osiągnąć pięć założonych celów. Przede wszystkim chodziło mu o zachowanie trzyprocentowego deficytu budżetowego, przy jednoczesnej realizacji programu. Udało się również zapewnić odpowiednie finansowanie armii. Rumunia już na początku 2017 roku zadeklarowała bowiem przekazywanie na ten cel 2% swojego PKB.

  Wśród sukcesów rządu minister finansów wymienił także zarezerwowanie funduszy związanych z dwoma bardzo prestiżowymi wydarzeniami. Pierwszym są obchody stulecia Wielkiego Zjednoczenia, którego kulminacja nastąpi 1 grudnia. Drugim jest natomiast objęcie przez Rumunię półrocznej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Jest to wprawdzie tytuł bardziej honorowy, aniżeli mający wpływ na realną politykę, aczkolwiek bardzo znaczący ze względu na związany z tym prestiż.

  Poprawki w budżecie zmieniły sposób na podział pieniędzy pomiędzy poszczególne ministerstwa. Dla przykładu, ponad miliard lei mniej niż zakładano, przeznaczonych zostanie na transport. Niemal 229 milionów lei mniej otrzyma resort badań i innowacji, a prawie o 200 milionów lei zostanie uszczuplony budżet ministerstwa edukacji. Zmiany w budżecie dotkną też ministerstwa kultury i tożsamości narodowej czy komunikacji i społeczeństwa informacyjnego – łącznie mowa jest o dziesięciu resortach.

  Uszczuplony budżet wymienionych wyżej ministerstw oznacza, że pieniądze mogą trafić na inne cele. Najwięcej, bo aż 2,69 miliarda lei otrzyma zatem ministerstwo finansów. Zwrócić należy jednak uwagę, że spora część budżetu tego resortu przypada na składkę członkowską w ramach Unii Europejskiej, zawiera on także około 700 milionów lei rezerwy. Lista kolejnych ministerstw będących beneficjentami zmian w budżecie daje wrażenie, że rząd zamierza skupić się na rozwoju polityki socjalnej, co ma zapewnić większe poparcie w społeczeństwie. 787 milionów otrzyma bowiem ministerstwo pracy i sprawiedliwości społecznej, a ponad 210 milionów przeznaczonych zostanie na ministerstwo zdrowia. Dodatkowo, znacząco zwiększy się budżet związany z ochroną zdrowia. Narodowy Dom Ubezpieczeń Zdrowotnych (Casa Națională de Asigurări de Sănătate) będzie dysponował budżetem zwiększonym aż o 600 milionów lei.

  Michał Torz

  Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Warsaw Institute

 • Oficjalne dane: Rumunia z największym wzrostem PKB w EU w 2016 roku

  Według Eurostatu Rumunia osiągnęła w 2016 roku wzrost gospodarczy w wysokości 4,8% względem roku 2015. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze prognozy, które stawiały tamtejszą gospodarkę w pozycji lidera w całej Unii Europejskiej.

  Rumunia wraz ze wzrostem rzędu 4,8% jest niekwestionowanym w Unii Europejskiej. Znajdująca się w zestawieniu na drugim miejscu Słowenia zanotowała w tym samym okresie 3,6%, a Chorwacja 3,5% wzrostu PKB. Dla porównania, średnia unijna wyniosła w 2016 roku zaledwie 1,9%, przy czym jedynie Grecja zanotowała spadek w wysokości -1,1%. Polska osiągnęła z kolei wynik 2,7%. Interesujące są również dane dotyczące wzrostu PKB pod koniec 2016 roku względem trzeciego kwartału. W Rumunii dynamika wzrostu w danym okresie wyniosła bowiem 1,3%. W tym zestawieniu liderami były zaś takie kraje jak Estonia (1,9%), Polska (1,7%) i Łotwa (1,4%).

  Eksperci nie są zgodni co do tego, jak rumuńska gospodarka będzie się rozwijała w 2017 roku. Niedawno The Economist oszacował dalszy wzrost PKB w tym kraju na 3,4%. Premier Sorin Grindeanu liczy z kolei na 5% wzrostu gospodarczego.

 • Po czterech miesiącach Rumunia z nadwyżką w wys. 1,35 mld RON

  W pierwszych czterech miesiącach zarejestrowano wpływy budżetowe wyższe o 8,4% względem analogicznego okresu w roku ubiegłym. Nadwyżka budżetowa wyniosła zaś w tym czasie 1,35 mld RON.

  Wpływy budżetowe w pierwszych czterech miesiącach wyniosły aż 80,1 miliarda RON, co oznacza wzrost o 8,4% względem roku ubiegłego. W tym czasie zanotowano zwiększenie wpływów z opodatkowania pracy (13,4%) co jest związane ze wzrostem wynagrodzeń. O 3,6% zmniejszył się natomiast dochód z podatku VAT, co jest efektem obniżenia jego stawek z 20 na 19% od stycznia bieżącego roku. W omawianym okresie zanotowano wzrost wynagrodzeń o ok. 18%. Zwiększono także o 10% wydatki na cele społeczne.

  Czytaj też:

  Rumunia z nadwyżką budżetową po pierwszym kwartale [26.04]

  Eurostat: Rumunia po raz kolejny z najwyższym wzrostem PKB [16.05]

  Leje tracą na wartości. Najniższy kurs od kilku lat [18.05]

 • Premier Rumunii nie boi się o budżet

  Sorin Grindeanu podzielił się swoimi spostrzeżeniami podczas wystąpienia w telewizji Antena 3, gdzie bronił przygotowanego przez jego rząd projektu. Uważa on, że ustawa budżetowa zawiera ambitne założenia, jednak zostały one przygotowane w oparciu o realne wyliczenia i nie ma powodów do niepokoju.

  Premier Rumunii nie podziela tym samym obaw prezydenta Klausa Iohannisa, który ocenił projekt budżetu jako "problematyczny i ryzykowny". Krytyczna ocena prezydenta została wygłoszona wraz z deklaracją, że jego eksperci przyjrzą się ustawie i w ciągu kilku dni należy spodziewać się przyjęcia projektu, bądź też przekazania go z powrotem do parlamentu. Grindeanu stwierdził z kolei, że ustawa powinna zostać jak najszybciej przyjęta, gdyż w przeciwnym razie spowoduje to liczne komplikacje w wielu państwowych instytucjach.

  Sorin Grindeanu przekonywał, że projekt nie powstał z dnia na dzień. Według niego został on rzetelnie przygotowany i mimo ambitnych założeń uda się go zrealizować. Jako potwierdzenie tego faktu przypomniał, że projekt został zatwierdzony przez parlament bez żadnych poprawek. Dodał też, że już kilka tygodni temu propozycja ustawy budżetowej była już omawiana z grupą ekspertów związaną z prezydentem.

  Przyjęta 7 lutego ustawa budżetowa zakłada m. in. trzyprocentowy deficyt budżetowy i przychody rzędu 255 mld RON. Na początku roku premier podczas zapowiadał, że spodziewa się wzrostu gospodarczego wyższego niż 5%, co byłoby wynikiem o wiele wyższym niż wskazują na to niezależni eksperci. Czy w takim razie projekt budżetu także okaże się aż nazbyt optymistyczny?

 • Rumunia z nadwyżką budżetową po pierwszym kwartale

  Jak poinformowało ministerstwo finansów, w pierwszym kwartale zanotowano nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 1,5 mld RON. Stało się to dzięki wzrostowi wpływów z podatków, pomimo jednoczesnemu zwiększeniu nakładów na usługi publiczne, takie jak służba zdrowia czy edukacja.

  W porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku, wpływy do budżetu wzrosły ok. 3 mld RON. O 7,1% zwiększyły się natomiast wpływy z podatków, osiągając w minionym kwartale poziom 59,53 mld RON. Zanotowano między innymi wzrost w ściągalności podatku dochodowego (15,8%) czy składek ubezpieczeniowych (14,8%), co można wiązać z obniżkami danin wprowadzonych w efekcie ubiegłorocznych reform.

  Ciekawe jest zestawienie wpływów z podatku VAT, którego stawki uległy w ostatnich latach obniżkom. Jeszcze na początku 2016 roku dochody z tytułu podatku, którego stawka została zmniejszona z 24 na 20%, spadły o 9,1%. Teraz, mimo zmniejszenia stawki podstawowej do 19%, zanotowano z kolei wpływy wynoszące ok. 2,5% w skali roku.

  Większe wpływy z podatków szły w parze ze zwiększonymi o ponad 10% wydatkami. W ramach realizowanego budżetu o 9,7% wzrosły na przykład nakłady na opiekę społeczną. Zwiększono też o 16,4% pensje dla pracowników państwowej służby zdrowia i publicznego szkolnictwa.

  Czytaj też: Oficjalne dane: Rumunia z największym wzrostem PKB w EU w 2016 roku