Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

24 stycznia 1859 roku doszło do zjednoczenia Mołdawii i Wołoszczyzny, co dało początek państwu rumuńskiemu. W tym dniu obchodzone jest święto Unirea Principatelor Române (Unii Księstw Rumuńskich) zwane też Mica Unire (Małą Unią). Dla mieszkańców w całym kraju oznacza to nie tylko dzień wolny, lecz także wiele wydarzeń przypominających o znaczeniu wydarzenia sprzed ponad stu pięćdziesięciu lat

Do zjednoczenia doszło za sprawą Alexandru Iona Cuzy, który został jednocześnie wybrany hospodarem Mołdawii i Wołoszczyzny. Oznaczało to stworzenie unii personalnej, choć oba księstwa de facto pozostawały pod zwierzchnictwem tureckim. Dopiero Karolowi Hohenzollern-Sigmaringen udało się uzyskać niezależność i uzyskać koronę królewską, ale to w 1859 roku stworzono podwaliny pod powstanie państwa rumuńskiego.

Tego dnia w każdym większym mieście odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, pikniki i rekonstrukcje historyczne. Tradycyjnie już pomiędzy Bukaresztem a Jassami kursował specjalny pociąg pomalowany w barwy narodowe (początkowo oba miasta nosiły miano stolicy). Prawdopodobnie napięta sytuacja polityczna sprawiła, że żaden przedstawiciel najwyższych władz państwowych nie wziął udział w obchodach "Małej Unii".